Chceme být rodičům partnerem při výchově a vzdělávání, v důvěrném a podnětném prostředí vést děti k samostatnosti, odpovědnosti a charakteru. Naše dětská skupina stojí stejně jako ZŠ a MŠ MOVERE na třech pilířích: rodina, vzdělání a osobní vedení.

Rodina

Rodina je pro děti hlavní sociální skupinou. Nejdůležitější výchova a vzdělávání probíhá právě tam. Ať už vědomě nebo určitou formou nápodoby. Právě doma děti poznávají principy fungování společnosti, budují základy morálních hodnot, vytváří obrysy svého vlastního osobitého JÁ. My nechceme a ani nemůžeme tuto funkci rodiny nahradit, naším cílem je vás podpořit a na výchově a vzdělávání se s vámi spolupodílet.

Vzdělání

Na prvním místě je pro nás přátelský, laskavý, respektující přístup k dětem a poskytnutí bezpečného a podnětného prostředí. Naším záměrem je, aby z dětí vyrostly samostatné, odpovědné a charakterní bytosti.

Osobní vedení

Každé dítě má v dětské skupině svého tutora, který se aktivně zajímá o jeho pokroky a několikrát ročně se osobně setkává s rodiči. Sdílení informací nám pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří.

Chůvy

Hedvika Dobiášová
chůva

Andrea Mikynová
chůva

Aneta Tomaštíková
chůva

Zita Pelikánová
chůva

Anaida Nersisjanová
chůva

Třída Broučci

Naše skupinka malých broučků je tu pro všechny děti a jejich rodiče, kteří mají pocit, že nožky jejich dětí by už chtěly vykročit dál z užšího, či širšího rodinného společenství. 

Tento krok někdy bývá složitý, protože častokrát je to první setkání na delší dobu s jinými, většinou neznámými dětmi. Proto se snažíme o individuální přístup a respektování potřeb každé rodiny. Adaptační dobu dětí upravujeme individuálně po domluvě s každým zvlášť. 

Dětská skupina je určena pro děti ve věku od dvou do čtyř let, maximální kapacita ve třídě je 12 dětí. V případě volných kapacit a zralosti dítěte je přijetí možné i od roku a půl. Preferujeme, když rodina „souzní“ s filosofií ZŠ a MŠ MOVERE.

Díky většímu personálnímu obsazení (na 6 dětí jedna chůva) máme prostor pro individuální potřeby dětí i skupinové činnosti.

Jak vypadají naše dny?

Dokument ke stažení zde: Denní režim v DS

Praktické informace

Provoz DS: 7:00 – 16:30
Vvyzvedávání dětí: 12:15 – 12:45, po odpočinku 14:30 – 16:30

Kontakty

tel: 776 816 589
detska.skupinka@skolamovere.cz

Dokumenty ke stažení