Chceme být rodičům partnerem při výchově a vzdělávání, v důvěrném a podnětném prostředí vést děti k samostatnosti, odpovědnosti a charakteru. Naše dětská skupina stojí stejně jako ZŠ a MŠ MOVERE na třech pilířích: Rodina, vzdělání a osobní vedení.

Rodina

Rodina je pro děti hlavní sociální skupinou. Nejdůležitější výchova a vzdělávání probíhá právě tam. Ať už vědomě nebo určitou formou nápodoby. Právě doma děti poznávají principy fungování společnosti, budují základy morálních hodnot, vytváří obrysy svého vlastního osobitého JÁ. My nechceme a ani nemůžeme tuto funkci rodiny nahradit, naším cílem je vás podpořit a na výchově a vzdělávání se s vámi spolupodílet.

Vzdělání

Na prvním místě je pro nás přátelský, laskavý, respektující přístup k dětem a poskytnutí bezpečného a podnětného prostředí. Naším záměrem je, aby z dětí vyrostly samostatné, odpovědné a charakterní bytosti.

Osobní vedení

Tutoriální systém – každé dítě má v dětské skupině svého tutora, který se aktivně zajímá o jeho pokroky a několikrát ročně se osobně setkává s rodiči. Sdílení informací nám pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří.


Třída Broučci

Učitelky a chůvy v DS:
Bc. Jarmila Protivová.DiS, Marie Matesová.DiS, Andrea Mikynová, Mgr. Hana Bednáriková, Anaida Nersisjanová

Něco málo o nás:
Naše skupinka malých broučků je tu pro všechny děti a jejich rodiče, kteří mají pocit, že nožky jejich dětí by už chtěly vykročit dál z užšího, či širšího rodinného společenství. 

Tento krok někdy bývá složitý, protože častokrát je to první setkání na delší dobu s jinými, většinou neznámými dětmi. Proto se snažíme o individuální přístup a respektování potřeb každé rodiny. Adaptační dobu dětí upravujeme individuálně po domluvě s každým zvlášť. 

„Laskavě se snažíme rozvíjet dětskou zvídavost
a podporovat děti v učení se novým věcem.“


Dětská skupina je určena pro děti ve věku od dvou do čtyř let, maximální kapacita ve třídě je 20 dětí. V případě volných kapacit a zralosti dítěte je přijetí možné i od roku a půl. Preferujeme, když rodina „souzní“ s filosofií Zš a Mš Movere.

Díky většímu personálnímu obsazení (na 6 dětí jedna chůva) máme prostor pro individuální potřeby dětí i skupinové činnosti.

Proč třída Broučků?

Malinké děti jsou stejně jako brouččci křehcí, ale velmi významní pro celou společnost. Věci jim někdy trvají déle, než dospělákům a na vše potřebují svůj čas.

Kontakty:
E-mail: detska.skupina@skolamovere.cz
Tel: ++420 770 644 697

Vyhlášení přijatých dětí do DS MOVERE pro rok 2023/2024

Vyhlášení přijatých dětí do DS