V naší škole chceme usilovat o to, aby byli žáci nejen vzdělaní, intelektuálně vyspělí , ale také charakterově připravení, aby s úspěchem obstáli před nároky a úkoly moderní společnosti.

Náš koncept proto zdůrazňuje hodnotovou výchovu, která si zakládá na rozvoji dobrých lidských vlastností, tradičně označovaných pojmem ctnosti.

Legenda o dvou vlcích

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně krmíš…“

Vlídné příběhy, José Carlos Bermejo 

Výchova ke ctnostem

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, prolíná se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu žáků.

Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně. Růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně dětem jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich, např. pořádek, vytrvalost, přátelství, radost, úcta, ohleduplnost, upřímnost, zodpovědnost, empatie, soucit, důvěra, štědrost, vděčnost, trpělivost, skromnost…

Ctnosti se střídají v ročních cyklech:

Měsíc

Ctnost

Patron měsíce

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Pokora
Radost
Velkorysost
Spolehlivost
Přátelství
Řád
Porozumění
Moudrost
Upřímnost
Hrdost

Sv. Pio z Pietrelciny 
Sv. František
Sv. Anežka
Sv. Jan od Kříže
Sv. Jan Bosco
Sv. Scholastika
Sv. Turibius
Sv. Kateřina
Sv. Jan Nepomucký
Sv. Thomas More

Karty ctností

K výchově používáme „Karty ctností“, které slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost…

MOVERE žije křesťanským životem,  účast na duchovních aktivitách je zcela dobrovolná, vyžadujeme však  vzájemný respekt.

Ve školním roce 2023/2024 probíhá každý čtvrtek mše svatá ve školní kapli.