Jsme nestátní devítiletá základní škola rodinného typu nabízející moderní akademické vzdělání
v křesťanském hodnotovém systému. Otevřená komunikace s dětmi i rodiči a vzájemný respekt 
v mezilidských vztazích, i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme, je pro nás nutností. Jsme škola vybudovaná rodinami pro děti a klademe si za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti.

Žáci dochází do tříd, které čítají max. 20 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy, individuální přístup ke každému dítěti a možnost maximálně využít potenciál dětí v procesu poznávání
a učení se. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Tutoring v ZŠ MOVERE


Naše škola v heslech:

 • moderní a kvalitní vzdělání v hodnotovém rámci
 • osobní vedení – tutoring
 • vzájemný respekt v mezilidských vztazích, i ve vztazích k prostředí, ve kterém žijeme
 • možnost pracovat na vrcholu svého potenciálu
 • otevřená a efektivní komunikace s dětmi a rodiči
 • vzdělávání je jako vzrušující zážitek, nikoli povinnost
 • škola, která nás baví
 • spokojený pedagog jako průvodce na cestě za poznáním
 • aktivně se zajímáme o profesní i osobní růst našich učitelů
 • vedení dětí ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu
 • vedeme děti k zodpovědné svobodě
 • motivace děti k růstu
 • investice do hodin jazyků, matematiky, informatiky a etiky
 • dbáme na zdraví pohyb, v rámci TV spolupracujeme s fyzioterapeuty
 • o přestávkách chodíme ven
 • vedení dětí k četbě, hudbě a umění

Pošlete své děti do školy, do které byste chtěli chodit i Vy!

Návštěva z České školní inspekce

V termínu 22. – 24. 5. 2023 probíhala kontrola školy nejvyšším kontrolním orgánem – Českou školní inspekcí, která je národní autoritou pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

Máme radost, že celé kontrolní šetření proběhlo v přátelském duchu a dopadlo nad očekávání dobře. Závěrečná inspekční zpráva je toho důkazem. Zjištěné závěry si můžete přečíst v přiložené inspekční zprávě zde.