Chceme být rodičům partnerem při výchově a vzdělávání jejich dětí a ve spolupráci s nimi, v důvěrném
a podnětném prostředí školky vést děti k samostatnosti, odpovědnosti a charakteru.

Naše mateřská škola stojí na třech pilířích: Rodina, vzdělání a osobní vedení.

Rodina

Rodina je pro děti hlavní sociální skupinou. Ta nejdůležitější výchova a vzdělávání probíhá právě tam. Ať už vědomě nebo určitou formou nápodoby. Právě doma děti poznávají principy fungování společnosti, budují základy morálních hodnot, vytváří obrysy svého vlastního osobitého JÁ. Nechceme a ani nemůžeme tuto funkci rodiny nahradit, naším cílem je vás podpořit a na výchově a vzdělávání se s vámi spolupodílet.

Vzdělání

Na prvním místě je pro nás přátelský, laskavý, respektující přístup k dětem a poskytnutí bezpečného a podnětného prostředí. Naším záměrem je, aby z dětí vyrostly samostatné, odpovědné a charakterní bytosti. Klademe důraz na rozvíjení kritického myšlení, samostatnosti i týmové práce, vzájemného respektu, důkladnou přípravu dětí na školní prostředí.

Osobní vedení

Každé dítě má ve školce svého tutora (jednoho z členů padagogického sboru), který se aktivně zajímá o jeho pokroky v rámci školky, komunikuje se všemi učiteli, s nimiž se dítě dostává do kontaktu a několikrát ročně se osobně setkává s jeho rodiči.Dokumenty:

Školní řád MŠ MOVERE

Vnitřní směrnice k zápisu do Mš 2024/2025

Přihláška ke stravování

Žádost o přijetí do MŠ

Ceník MŠ MOVERE

GDPR

Evidenční list dítěte

Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Žádost o uvolnění z povinné předšk. docházky

Všeobecné podmínky MŠ MOVERE

Zmocnění k vyzvedávání nezletilým sourozencem

Zmocnění k vyzvedávání dítěte