Chceme být rodičům partnerem při výchově a vzdělávání jejich dětí a ve spolupráci s nimi, v důvěrném
a podnětném prostředí školky vést děti k samostatnosti, odpovědnosti a charakteru.

Naše mateřská škola stojí na třech pilířích: Rodina, vzdělání a osobní vedení.

Rodina

Rodina je pro děti hlavní sociální skupinou. Ta nejdůležitější výchova a vzdělávání probíhá právě tam. Ať už vědomě nebo určitou formou nápodoby. Právě doma děti poznávají principy fungování společnosti, budují základy morálních hodnot, vytváří obrysy svého vlastního osobitého JÁ. Nechceme a ani nemůžeme tuto funkci rodiny nahradit, naším cílem je vás podpořit a na výchově a vzdělávání se s vámi spolupodílet.

Vzdělání

Na prvním místě je pro nás přátelský, laskavý, respektující přístup k dětem a poskytnutí bezpečného a podnětného prostředí. Naším záměrem je, aby z dětí vyrostly samostatné, odpovědné a charakterní bytosti. Klademe důraz na rozvíjení kritického myšlení, samostatnosti i týmové práce, vzájemného respektu, důkladnou přípravu dětí na školní prostředí.

Osobní vedení

Každé dítě má ve školce svého tutora (jednoho z členů padagogického sboru), který se aktivně zajímá o jeho pokroky v rámci školky, komunikuje se všemi učiteli, s nimiž se dítě dostává do kontaktu a několikrát ročně se osobně setkává s jeho rodiči.


Třída Včeliček

Učitelky MŠ:
Mgr. Alena Kopečková, Bc. Kristýna Hénigová, Markéta Římalová

Něco málo o nás:
Jsme plně kvalifikované učitelky MŠ s dlouholetou praxí. Alenka při práci s dětmi ráda využívá výtvarné techniky a zařazuje prvky dětské jógy, Týna si nadšeně užívá metody a techniky dramatické výchovy. Obě společně rády s dětmi vyrážíme za poznáním i potěšením do přírody. Rády sportujeme, navštěvujeme kulturní akce, čteme, vzděláváme se. Pořád nás baví si hrát, zkoušet nové věci a objevovat svět, jako bychom ho viděly poprvé. Baví nás učit to děti a učit se od dětí.

„Cílem předškolní výchovy je připravit děti na pohodový start ve škole.“


Proč třída Včeliček?

Včely jsou pro nás, lidi, velkým vzorem. Žijí v klidu pospolu, každá z nich je plnohodnotným členem skupiny, pomáhají si, pilně pracují, komunikují spolu. A navíc, celé lidstvo ví, že nejdůležitější na světě jsou právě včely. Bez nich by nebylo nic. A to nám připadá jako skvělý příměr k dětem. Vždyť co by bylo, kdyby dětí nebylo.

Já jsem já a ty jsi ty, všichni spolu jsme to my. Poznáváme lidský svět, přírodě chcem rozumět. 
My jsme chytré hlavičky, říkáme si včeličky.

Kontakty:
E-mail: skolka@skolamovere.cz
Tel: +420 771 199 538


Dokumenty:

Školní řád MŠ MOVERE

Přihláška ke stravování

Žádost o přijetí do MŠ

Ceník MŠ MOVERE

GDPR

Evidenční list dítěte

Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Žádost o uvolnění z povinné předšk. docházky

Všeobecné podmínky MŠ MOVERE

Zmocnění k vyzvedávání nezletilým sourozencem

Zmocnění k vyzvedávání dítěte


Výsledky příjímacího řízení MŠ MOVERE pro rok 2023/2024

Výhlášení přijímacího řízení MŠ