Cílem školní družiny je umožnit dětem relaxační činnost po vyučování a naučit je smysluplně využívat volný čas. Snažíme se upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi, učíme je vzájemnému respektu a rozvíjíme týmovou spolupráci.

Dětem vštěpujeme základy slušného chování a vystupování, učíme je zdravému životnímu stylu a vedeme je k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Při vycházkách poznáváme naše město a blízké okolí a navozujeme kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Přáním vychovatelek je, aby se žáci cítili v družině bezpečně a spokojeně.

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je zahájen k prvnímu dni školního roku.
O zařazení dětí a žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.

Provoz školní družiny probíhá ve dvou blocích:

1. Ranní družina:  7:00 – 8:15

2. Odpolední družina:  12:10 – 16:30

Vyzvedávání dětí je možné po obědě a odpoledne do 16:30.                       

Každé oddělení školní družiny je vybaveno stolními hrami, konstruktivními stavebnicemi a hračkami. V každém oddělení jsou také malé knihovničky.

Děti tráví čas především venku nebo na školní zahradě. Výchova a vzdělávání ve školní družině zahrnují také výtvarné a pracovní činnosti, deskové, společenské a drobně pohybové hry.

Cílem je naučit děti a žáky aktivně trávit volný čas.

Vychovatelky

Hedvika Dobiášová, Šárka Slabihoudková, Michaela Hardt

Kontakty

telefon 1: 776 816 119 
telefon 2: 724 316 745

Dokumenty

Přihláška do školní družiny zde.

Celoroční družinový projekt

Celoroční projekt na školní rok 2023/24 bude na téma „Jak se žije jinde„.

Všichni vědí, že na planetě žijí lidé odlišné barvy pleti, s různými kulturními zvyky a s odlišným způsobem života, ale zkusme nahlédnout do jednotlivých světadílů či zemí trochu jinak.

Jaké hry hrají děti na druhém konci světa? Co jedí, jak se zdraví a co se učí ve škole? Jaké mají zvyky a jak prožívají Vánoce? Jak sportují, co je u nich výjimečného? Samozřejmě nás bude zajímat, zda mají domácí mazlíčky, jaké si povídají pohádky nebo, kdy se těší na prázdniny. Bude to jistě zábava! A co jsme vybrali? Kam tedy poletíme? Sledujte družinovou fotogalerii a cestování si užívejte s námi!!! Do hry budou zasazeny jednotlivé cnosti, které povedou děti ke správnému etickému smýšlení. Každý měsíc navíc oslavíme významné dny a během roku uspořádáme několik celoodpolední/celodenní akci.