Úvodní strana školy

Základní škola MOVERE

Jsme školou zaměřenou na kvalitní, inspirativní výuku a na rozvoj hodnot. Vzděláváme žáky po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Naše škola stojí na třech pilířích:

RODINA

Vzdělání a výchova je především právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.

VZDĚLÁNÍ

Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání. Naším cílem je příjemná atmosféra, ve které se děti rády učí. Používáme inovativní metody, tématickou výuku a díky menšímu počtu dětí v ročníku můžeme uplatňovat i individuální přístup. Učíme děti přemýšlet a svůj názor obhájit ve vzájemné úctě a respektu.

OSOBNÍ VEDENÍ

Každému žákovi je přidělen osobní tutor, který ho vede celým studiem podle jeho individuálního plánu rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky a napomáhat rozvoji jeho osobnosti.

„Chceme, aby naše děti byly šťastné, vzdělané a solidární.“

Aktuálně

Poděkování

 Děkujeme všem našim partnerským školám:

Všechna práva vyhrazena MOVERE. |  Škola MOVERE, Přemyslova 352, Kralupy nad Vltavou  |  Zakladatelka Kateřina Brandýská :: brandyska@skolamovere.cz :: 601 525 931  |  Ředitelka školy Romana Ondráčková :: reditelka@skolamovere.cz :: 602 762 339 |  GDPR informace
School Zone | Vytvořeno Rara šablona. Používáme WordPress Zásady ochrany osobních údajů