Úvodní strana školy

Základní škola MOVERE

Jsme školou zaměřenou na kvalitní, inspirativní výuku a na rozvoj hodnot. Vzděláváme žáky po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Naše škola stojí na třech pilířích:

RODINA

Vzdělání a výchova je především právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.

VZDĚLÁNÍ

Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání. Naším cílem je příjemná atmosféra, ve které se děti rády učí. Používáme inovativní metody, tématickou výuku a díky menšímu počtu dětí v ročníku můžeme uplatňovat i individuální přístup. Učíme děti přemýšlet a svůj názor obhájit ve vzájemné úctě a respektu.

OSOBNÍ VEDENÍ

Každému žákovi je přidělen osobní tutor, který ho vede celým studiem podle jeho individuálního plánu rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky a napomáhat rozvoji jeho osobnosti.

„Chceme, aby naše děti byly šťastné, vzdělané a solidární.“

Aktuálně

  • Škola v přírodě MŠ
    Naše Včeličky z MŠ se v předešlých dnech vypravily na školu v přírodě. Na děti čekal pestrý program zaměřený na …
  • V Movere byli hasiči a Movere bylo u hasičů.
    Tento skvělý den nám zajistil pan Martin Hejný – tatínek a hasič v jedné milé osobě. Nejprve nám o hasičském …
  • Výtvarná výchova venku
    V hodině výtvarné výchovy jsme se vypravili do přírody . V lese jsme tvořili domečky pro skřítky. Každý pojal tvorbu …

Poděkování

 Děkujeme všem našim partnerským školám:

Všechna práva vyhrazena MOVERE. |  Škola MOVERE, Přemyslova 352, Kralupy nad Vltavou  |  Zakladatelka Kateřina Brandýská :: brandyska@skolamovere.cz :: 731 037 608  |  Ředitelka školy Romana Ondráčková :: reditelka@skolamovere.cz :: 777 314 646 |  GDPR informace
School Zone | Vytvořeno Rara šablona. Používáme WordPress Zásady ochrany osobních údajů