1. Finanční dar na účet

Proč potřebujeme podporu dárců? Snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, zajistit nadstandardní program i vysokou profesionální úroveň personálu a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině. Takové potřeby není možné pokrýt pouze ze státních dotací (které rovněž přijímáme).

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat výchovně-vzdělávací aktivity, modernizovat vybavení školy, podporovat další vzdělávání pedagogickým pracovníků a integrovat znevýhodněné děti.

Pokud se nás rozhodnete podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme Vám velmi vděčni. I malé částky měsíčně mohou pomoci.

Ke každému daru Vámi rádi vystavíme darovací smlouvu nebo jiné potvrzení.

Poděkování dárcům

Děkujeme všem, kteří naší činnosti přispěli svými prostředky. Velmi si vážíme veškeré pomoci. Vaše velkorysost je pro nás zavazující. Díky Vám, Vašemu nadšení a podpoře mohou naše školy tak dobře fungovat.

2. Chci darovat věc

Zde naleznete pravidelně aktualizovaný seznam věcí, které sháníme:

  • Jakékoliv výtvarné potřeby, papíry, kreativní materiál
  • Notebooky, dataprojektor
  • Stavebnice (kostičky Lega apod.), nebo hry včetně venkovních (kriket, petanque, kuželky, kuličky)
  • hole na floorball
  • Kytary, flétny či jiné přenosné hudební nástroje
  • Obří černá tabule na křídy (venkovní)
  • Aktuální nástěnné mapy
  • Senzorický chodník pro děti
  • Žákovská souprava SEG Mechanika 1 (Souprava SEG Mechanika 1 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentálnímu ověření základních zákonitostí kapalin, pevných látek a plynů. https://www.ucebnipomucky.net/…a-1

Na veškeré dary samozřejmě vystavíme darovací listinu či potvrzení o daru. Všem dárcům a sponzorům velmi děkujeme!

Chcete nám darovat příspěvek, věc nebo službu?

Prosím kontaktujte nás!

Ředitelka ZŠ MOVERE

Mgr. Romana Ondráčková

Mobil: +420 602 762 339
E-mail: romana.ondrackova@skolamovere.cz

Zakladatelka projektu MOVERE

Kateřina Brandýská

Mobil: +420 601 525 931
E-mail: katerina.brandyska@skolamovere.cz