Specialní pedagog

Mgr. Terezie Kaltounková 
terezie.kaltounkova@skolamovere.cz

Věnuji se žákům se vzdělávacími obtížemi, v rámci vyučování s nimi individuálně pracuji podle jejich potřeb. Jsem v pravidelném kontaktu s učiteli žáka, společně hledáme postupy a cíle ke zlepšení dovedností a školních znalostí.

Obracet se na mě mohou i rodiče, po domluvě je možné sejít se k individuálním konzultacím. Na základě upozornění třídním učitelem mohu předběžně vyšetřit žáka s podezřením na specifickou poruchu učení (dyslexie, dysgrafie,…). Po dohodě s rodiči můžeme žáka odeslat na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Jsem také k dispozici asistentům pedagoga nebo vychovatelkám ve školní družině, aby péče o děti byla komplexní. 

Metodik prevence

Mgr. Michaela Kuptíková
michaela.kuptikova@skolamovere.cz

Náplní práce školního metodika prevence je: 

  • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení..
  • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika. 
  • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
  • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Poskytování informačních a metodických materiálů.
  • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.