Projekty spolku MOVERE z.s. jsou koncipovány jako neziskové a veškeré příjmy spolku jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Základní škola MOVERE je škola soukromá a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Školné činí 6.400 Kč měsíčně, tedy 76 800 Kč ročně. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

Na další sourozence v projektu Movere poskytujeme slevy. Jsme totiž pro rodinu a chceme, aby si kvalitní vzdělání mohly rodiny dovolit pro všechny své děti.

1. dítě v projektu MOVERE
76 800 Kč/rok

2. dítě v projektu MOVERE:
52 800 Kč/rok

3. dítě v projektu MOVERE:
40 800 Kč/rok

Čtyři a více dětí v projektu MOVERE:

dle domluvy, dle finančních možností rodiny


Kompletní ceník ke stáhnutí níže:

Kompletní ceník

Velmi uvítáme, když se rodina chce zapojit do chodu školy. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně, finančně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. (Více info naleznete v záložce Zapojte se.)