Naše škola se před nedávnem zapojila do programu mezinárodního programu Ekoškola.

Ekotým

Bylo proto nezbytně nezbytné sestavit partu schopných žáků, kteří budou pro naši školu v programu hybným tělesem. Této skupině se říká EKOTÝM a je to krok č.1 v programu. Nás statečných je zatím 13 žáků a jedna koordinátorka. Zástupci jsou ze všech tříd školy (od 1.-5. třídy), aby bylo jednodušší předávat informace o dění v programu. V Ekotýmu máme rozdělené role, které nám usnadňují hladký chod schůzek ekotýmu. Krátké, informační a stručné schůzky se konají vždy o velké přestávce v pátek. Máme za sebou také jednu delší schůzku, kde jsme prošli celou školu a dostali se tak ke kroku č.2 a tím je ANALÝZA.

Role v ekotýmu: Mluvka, Foťák, Jídlák, Časomíra a Zapisovatel.

 

Foto: by Kateřina Brandýská ml.