Naše škola se před nedávnem zapojila do programu mezinárodního programu Ekoškola.

Ekotým

Bylo proto nezbytně nezbytné sestavit partu schopných žáků, kteří budou pro naši školu v programu hybným tělesem. Této skupině se říká EKOTÝM a je to krok č.1 v programu. Nás statečných je zatím 13 žáků a jedna koordinátorka. Zástupci jsou ze všech tříd školy (od 1.-5. třídy), aby bylo jednodušší předávat informace o dění v programu. V Ekotýmu máme rozdělené role, které nám usnadňují hladký chod schůzek ekotýmu. Krátké, informační a stručné schůzky se konají vždy o velké přestávce v pátek. Máme za sebou také jednu delší schůzku, kde jsme prošli celou školu a dostali se tak ke kroku č.2 a tím je ANALÝZA.

Role v ekotýmu: Mluvka, Foťák, Jídlák, Časomíra a Zapisovatel.

 

Foto: by Kateřina Brandýská ml.

Shrnutí činnosti Ekoškoly

Letos máme v programu Ekoškola stále téma Prostředí školy, ke kterému jsme si odhlasovali ještě jedno další a to Biodiverzita. Společně s týmem nyní pracujeme na Analýze školy a zahrady.
Doposud se nám podařilo nalepit do jídelny na stoly kartičky, které nás upozorňují na úklid po obědě a máme zajištěny kýbl s hadrem na utírání. Tím se nám podařilo o fous vylepšit prostředí školy. Každá třída má koše na tříděný odpad a na chodbách jsou také.
Nyní usilujeme o kompostér, který se teď řeší formou vyvěšené ankety – zda plastový, nebo dřevěný. O výsledku budeme informovat.
Během Vánoční besídky ve škole, vytvořil Ekotým prezentaci o Ekoškole a seznámil tak o dění i širší veřejnost.
Ve 3. třídě je vermikoposter, kam je možno dávat bio odpad.
No a nakonec – do Ekokodexu, neboli pravidel nám naskočila dvě nová pravidla – chráníme živočichy a rostliny..na dalších se ještě pracuje.
Ekoškole ahoj a hurá do dalších akcí.