Nové digitální teploměry od společnosti Orlen

Děkujeme společnosti Nadace Orlen Unipetrol za sponzorský dar, díky kterému naše škola zakoupila digitální teploměry Veriner Go!Temp, které jsou určené pro použití ve výuce přírodních věd.

Naši šesťáci už stihli teploměry vyzkoušet. V laboratorní práci „Soutěž teploměrů“ – sledovali pokles teploty vody z teploty blízké 100 °C
a) suchým teploměrem v klidu, b) mokrým teploměrem v klidu, c) suchým teploměrem s máváním,
d) mokrým teploměrem s máváním.

Výsledek experimentu k nahlédnutí v grafu níže.