V Movere byli hasiči a Movere bylo u hasičů.

Tento skvělý den nám zajistil pan Martin Hejný – tatínek a hasič v jedné milé osobě.🧑‍🚒

Nejprve nám o hasičském povolání vyprávěl ve školce a pak nás poslal ověřit si nabyté vědomosti v praxi přímo ke kralupským hasičům na stanici. Páni hasiči nám ukázali celou budovu od sklepa po půdu, víme, kde se čistí a suší hadice, prozkoumali jsme auto i člun, viděli opravdový výjezd i sjíždět hasiče po tyči. Co víc si přát? Děkujeme!😀