Adventní nocování

Vypadá to, že máme novou tradici. Adventní nocování (ano, nocování je výstižnější výraz než přespávání) se nám vydařilo.

Pomohli jsme zachránit vánoční atmosféru, byla cesta za světýlky s úkoly, vyrábění svícnů, andělský zpěv, palačinky, kino, vánoční strom i sníh. Děti byly šikovné, statečné a snad i spokojené.