Mgr. Eliška Ottová

třídní učitelka 5.tř. 
email: eliska.ottova@skolamovere.cz

Ve školství jsem začínala jako asistentka pedagoga. Mohla jsem tak zažít práci s jednotlivými dětmi, i s celou třídou. Po dokončení VŠ jsem k asistenci přidala výuku několika předmětů a po mateřské nastoupila jako učitelka do komunitní ZŠ. Protože jsme se v létě 2023 přestěhovali, rozhlížela jsem se po možnostech na novém místě. Škola Movere zvítězila! 

Každé dítě je jiné, přemýšlí jinak, a proto jsme si ve třídě velkým obohacením. Ráda dávám dětem příležitost projevit se. Nevidím vždy žádoucí chování, ale vidím, že jsou ochotné na něm pracovat. Velmi jim k tomu pomáhá celková atmosféra školy, a také výchova ke ctnostem. Je úžasné, že máme každý týden celou hodinu, během které můžeme vést děti různými formami k toleranci, odpouštění, k dovednosti zastat se druhého, starat se o své věci, ale i o své okolí, být si jistý sám sebou a vědět, že můžu věci měnit k lepšímu atd. Z hodin etiky pak čerpáme přirozeně i během jiných hodin a přestávek.

Jsem moc ráda, že můžu být součástí tohoto krásného díla 🙂