Mgr. Klára Šlehoferová
Třídní učitelka 1. třídy klara.slehoferova@skolamovere.cz

„Nemůžeme dělat velké věci, jen malé věci s velkou láskou.“ (R.Fulghum)

Od středoškolských let se nepřestávám ptát, na čem se zakládá učení i vyučování. Do jaké míry mohu ovlivnit a nastavit podmínky já jako učitelka/asistentka tak, aby se žáci nepřestávali divit, ptát a radovat z objevování?

Studovala jsem pedagogiku se zaměřením na osobnostně sociální výchovu a pedagogické poradenství na FF UK. Pár let v kombinaci s filosofií. Na PedfUK jsem si pak později dodělala konkrétní aprobaci pro 1.stupeň ZŠ. Baví mě být u toho, když děti vstupují do systému vzdělávání a moci je na počátku jejich cesty doprovázet.

Spolupracovala jsem na tvorbě kurzů, rozvíjejících dětské učení ve společnosti SCIO.cz a ve vzdělávacím centru TEREZA, absolvovala jsem základní kurz typologie MBTI, kurzy respektující a nenásilné komunikace, Filosofie pro děti, Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pracovala jsem v HKČR v oddělení projektů a vzdělávání, též jako lektorka edukačních programů na státním zámku Veltrusy.

Baví mě s dětmi vést dialog konstruktivisticky, tj. vycházet z toho, co už ví, hledat, dozvídat se nové věci a na základě toho pak měnit a přestavovat naše poznání. Stále se učím a hledám cesty k efektivnímu učení, rozvoji čtenářských, komunikačních i matematických dovedností, lásce k literatuře, ke svobodnému sebevyjadřování v umělecko-výchovných předmětech.

Důležité jsou pro mě (nejen ve škole s dětmi) psychohygienické chvilky, vědomý odpočinek v různých podobách a na různých místech. Mám ráda filmové příběhy Miyazakiho, Tomma Moora, knihy Tove Jansson, Daisy Mrázkové, Petra Síse…Ráda fotím, žongluju, čtu, chodím ven a jsem se svými dětmi.