Mgr. Monika Šelová

Učitelka (informatika) 
email: monika.selova@skolamovere.cz

Od první třídy až do dospělosti jsem jezdila na letní tábory, milovala jsem tu atmosféru, zážitky s lidmi na podobné vlně, dobrodružství a pobyt v přírodě. Poté jsem pracovala osm let převážně na personálním oddělení, ve volném čase jsem se věnovala doučování žáků a vedení výtvarného kroužku v DDM Slaný. Práce s lidmi mne bavila, avšak mě to stále více táhlo k dětem, proto jsem „využila“ mateřské dovolené a začala si doplňovat pedagogické vzdělání na Univerzitě Karlově. 
Tím se rozjel krásný kolotoč plný náhod, výzev a zásadních životních událostí v mém profesním i osobním životě. S manželem máme dva syny, dva kocoury a jednu psí slečnu. Sedmým rokem pracuji na malotřídní škole jako třídní učitelka spojených ročníků. 
Druhým rokem se věnuji výuce informatiky a vedení kroužku Tvořílci v Movere v dny páteční, což jsou pro mne chvíle sváteční, jako všechny chvíle strávené se skvělými lidmi a zvídavými dětmi, čehož si velmi vážím a děkuji. 🙂