Ing. Martin Černý

učitel (zeměpis, anglický jazyk)
martin.cerny@skolamovere.cz

Mým životem se prolíná angličtina, zeměpis a cestování. Více než 20 let jezdím po celém světě jako průvodce poznávacích zájezdů (to je učitelské profesi hodně blízké) a od doby covidové předávám své cestovatelské zkušenosti ve školství.

V MOVERE jsou děti velmi zvídavé, to mne moc těší, rád jim pomáhám „objevovat svět“.