Mgr. Terezie Kaltounková

třídní učitelka 5. třídy 
terezie.kaltounkova@skolamovere.cz

Mojí životní cestu nejspíš určil skauting. Práce s dětmi, možnost ukazovat jim svět, hodnoty a rozvíjet s nimi jejich potenciál, je to, co mě naplňuje a dělá šťastnou. Ráda hledám cesty, jak konkrétní dítě učit pro něj nejvhodnějším způsobem.