Stravování

Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní jídelny-výdejny.

Družina

Naše škola bude poskytovat možnost ranní i odpolední školní družiny. Prozatím předpokládáme v časech mezi 7:00 – 7:50 a 11:30 – 16:30. V rámci odpolední družiny bude možné využít i odpoledních kroužků ve škole, z nichž velká část bude pro děti zdarma v rámci platby plného školného (včetně slev na sourozence).

Odpolední kroužky

Nabídka kroužků bude aktualizovaná se začátkem školního roku. Předpokládáme umělecké, jazykové, a pohybové zaměření.

Tělesná výchova

Pro hodiny tělesné výchovy budeme využívat areálu sportovní haly u plaveckého bazénu na Cukrovaru. Dále děti 1. a 2. třídy budou moci absolvovat v rámci tělesné výchovy kurzy plavání ve zdejším plaveckém bazénu. V zimním období plánujeme také využít možnosti dopoledního bruslení na Kralupském zimním stadionu. Na jaře a na podzim za příznivého počasí využijeme i velké plochy Hostibejku, na který máme přímý vstup ze školní zahrady.

V rámci TV bude do naší školy docházet fyzioterapeut, který bude s dětmi pracovat na dlouhodobém pohybovém plánu. Sport je vhodný k relaxování ducha i těla. Výchova ke zdraví je pro nás velmi důležitá, zvláště v dnešní době, kdy žáci obecně více tíhnou po sedavých kroužkách.