Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o
činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl.6 odst. 1,
písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití aoutorského díla dle zákona č.
121/2000 Sb. O právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze
v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní
opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího
šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za
užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.