Jsme školou zaměřenou na kvalitní, inspirativní výuku a na rozvoj hodnot. Vzděláváme žáky po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Naše škola stojí na třech pilířích:

Rodina

Vzdělání a výchova je předěvším právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.

Vzdělání

Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání. Naším cílem je příjemná atmosféra, ve které se děti rády učí. Používáme inovativní metody, tématickou výuku a díky menšímu počtu dětí v ročníku můžeme uplatňovat i individuální přístup.

Osobní vedení

Každému žákovi je přidělen osobní tutor, který ho vede celým studiem podle jeho individuálního plánu rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky a napomáhat rozvoji jeho osobnosti.

Poděkování

 Děkujeme všem našim partnerským školám:

Partneři a sponzoři ZŠ a MŠ MOVERE

Děkujeme všem také našim partnerům a sponzorům.
Chcete také přispět na rozvoj školy?