Ing. Jana Vomáčková, CSc.

učitelka (chemie) 

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kandidátskou práci obhájila na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a posléze pracovala ve Fyzikálním ústavu ČAV a v Ústavu jaderného výzkumu a.s. v Řeži. V roce 2008 dokončila pedagogické vzdělání na Katedře společenských věd VŠCHT v Praze.