PŘÍBĚH PŘÍBĚHŮ, KTERÉ BUDETE ČÍST

Tyto příběhy vznikly v rámci dílny psaní a šesťáci na nich pracovali čtyři měsíce. Měli zadaného adresáta, tím byla šestá třída (tedy jejich spolužáci). Zároveň měli zadaný záměr: zaujmout spolužáky.

Nejprve si sepsali myšlenkovou mapu, z té pak vybrali, o čem budou psát. Následně přemýšleli o tom, jak text uspořádají. Při tvorbě myšlenkové mapy i během psaní příběhu mohli své nápady konzultovat se spolužákem, kterému důvěřují, případně s vyučující. Poté svůj text zkontrolovali z hlediska pravopisu a interpunkce, k dispozici měli slovníky (v knižní i online podobě) a opět mohli využít rady vyučující.

Nakonec příběh přepsali do čisté verze a vložili ho do připravené knižní obálky, kterou vytvořili v rámci výtvarné výchovy. Měli za úkol vymyslet nápaditý titul, vytvořit vhodnou ilustraci, na zadní stranu sepsat upoutávku na knihu, případně doporučení knihy. Někteří své knihy navíc obohatili originální předsádkou.

Zveřejněné verze příběhů neprošly učitelskou korekturou, protože mi přišlo škoda kazit povedené texty svými vpisky. Texty jsem si nakopírovala a své poznámky a hodnocení vpisovala do nich.  

Štěpánka Hýblová Klumparová


Vítek Šimon


Eliška Dočkalová


Josefína Špičková


Kristýna Hellebrandová


Kateřina Brandýská


Sofie Krejčí


Rozárie Karásková